Weeswaakzaam
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Laatste reacties
stats
advertenties1
advertenties
advertenties1

Als u het nog niet hebt gelezen leest dan eerst Deel 1 Als u het nog niet hebt gelezen leest dan eerst Deel 2 Als u het nog niet hebt gelezen leest dan eerst Deel 3

LOYALE TROUW AAN HET BEEST

In de vroegste dagen van de carrière van Mohammed, heeft hij vaak gevraagd aan degenen die de wens hadden geuit om hem te volgen, om een belofte van trouw of onderwerping naar hem te maken. Deze belofte staat bekend als de bay’ah. Het is een uiterlijke eed of belofte van veelbelovende trouw – volledige onderwerping zelfs – aan de heerser.

Nadat Mohammed stierf, werd deze praktijk, van het doen van een eed tot loyaliteit, uitgeoefend onder de kaliefen. De moslims doen een belofte van trouw aan de kalief, en ook de kalief zou een eed van trouw doen aan Allah om strikt te regeren volgens de islamitische wet. Veel moderne islamitische boeken en artikelen die spreken over het herstel van het kalifaat presenteren het geven van de bay’ah (trouw) als een zeer gemeenschappelijk thema.

Net als angstige kinderen die wachten en uitkijken naar de kerst in de morgen, een groot aantal zeer enthousiast islamisten kijken uit naar de dag dat alle burgers van Dar-al-Islam (de regio’s en landen onder het gezag van het kalifaat) de bay’ah belofte moeten doen aan de kalief. Volgens de islamitische traditie, zullen degenen die deze belofte niet doen de dood sterven van een afgodendienaar: “Iemand die zijn hand terugtrekt uit gehoorzaamheid aan de vorst (Emir) zal geen argument vinden voor zijn verdediging wanneer hij voor Allah staat op de Dag des Oordeel, en een die sterft zonder zichzelf te hebben gebonden door een eed van trouw (bay’ah) aan een Emir zal de dood sterven die behoort bij de dagen van Jahillyya (pre-islamitische onwetendheid en afgoderij).”

Net als bij de Antichrist, zal iedereen die weigert trouw te zweren worden gedood. Het bewijs van mishandeling van christenen en joden in het islamitische systeem is enorm, maar het zal natuurlijk alleen maar toenemen in de komende dagen. Dit is waar de Bijbel voor waarschuwde toen het verklaarde dat wie niet akkoord gaat met de merkteken van het beest zal worden gedood.

Lees meer: http://weeswaakzaam.com/het-oplossen-van-mysteries-ontsluiting-van-de-naam-het-getal-en-het-merkteken-van-het-beest-deel-4/#more-22533


Reacties

De Amerikaanse intellectuele elite en hun marxistische revolutie op Amerikaanse bodem

( )Jozef Stalin

Hoe werkt de 20e eeuw gids, duwende en dwingende om de hele Verenigde Staten in de 21e eeuw tot vormen een Obama-Natie?

Die vraag heeft betrekking op bijna honderd jaar wereldgeschiedenis, te beginnen met de intrede van Jozef Stalin in de Russische Revolutie.

De communistische campagne om de vrije wereld te bezitten, en Amerika in het bijzonder, is voor het eerst begonnen met een open campagne van Joseph Stalin om alle kunsten te controleren in Rusland, de podiumkunsten, film en muziek in het bijzonder, en de componist Dimitri Sjostakovitsj zeer in het bijzonder.

Stalins ‘Grote Zuivering’, zoals die nu bekend staat, begon met het tekenen van orders zoals die hieronder.

( )Een van de vele beruchte aanvragen

Van Wikipedia:

Stalin kwam tot grote macht in 1922 en na de dood van Vladimir Lenin in 1924, kreeg Stalin een volledige en absolute dictatoriale controle over Sovjet-Rusland en de daaropvolgende landen die hij en zijn ‘kameraden’ konden binnenvallen en in bezit houden.

Ik twijfel er niet aan dat Stalin, als Lenin langer had geleefd, hij hem zou hebben “omgebracht” de man die Stalin hielp om hem aan de macht te brengen.

Tot zover gaat de communistische loyaliteit. Tot zover gaat ook de communistische dankbaarheid in Sovjet-Rusland en later ook in het Rode China van Mao Zedong.

Lees meer: http://weeswaakzaam.com/de-geschiedenis-van-wereldoorlog-iii-deel-6/


ReactiesNiet zo lang geleden sprak ik een dominee. Hij vertelde me dat hij veel psalmen tegenwoordig niet meer opgeeft. De mensen weten niet meer waarover ze zingen, wist hij te vertellen. Al die verwijzingen in de psalmen naar Bijbelverhalen en plaatsnamen in Israël – dat is voor de gemiddelde kerkganger toch een ver-van-hun-bed-show. Hij zocht daarom alleen nog maar duidelijke liederen uit waar de bezoekers zich snel en gemakkelijk mee konden identificeren.

Ik, hier en nu

Nu was deze dominee heel eerlijk, maar hij is zeker geen eenling. Ga maar eens na welke liederen er in kerken en gemeenten worden opgegeven – en je zult zien dat veel voorgangers en muziekteams dezelfde criteria hanteren. Of pak de Opwekkingsbundel er eens bij – veel liederen gaan over ‘ik, hier en nu’, zijn kort en vergen weinig bijbelkennis. God wordt uitbundig geprezen, maar vaak blijft het wat in de lucht zweven. Het wordt niet verankerd in onze wereld en ons dagelijks bestaan.

Precies dat is wat in de Bijbel zo ontzettend belangrijk is. Wat God doet, doet Hij in onze werkelijkheid. Wil je God kennen, dan richt je je niet alleen naar boven, maar dan kijk je ook terug: God maakt Zichzelf bekend in Zijn daden, in het verleden en het heden. Om Hem te kennen, moet je dus de verhalen kennen over hoe Hij steeds weer de geschiedenis in komt, Zijn volk onderwijst, vermaant en redt.

Lees meer: http://weeswaakzaam.com/gods-verhaal-inzingen/
Vrede zij u,
Henk
Reacties

Zorginstelling Different stapt naar de Commissie Gelijke Behandeling. Dat zei algemeen directeur Henk van Rhee van koepelorganisatie Tot Heil des Volks, waar Different onder valt, dinsdag. “We bespreken met onze advocaten wat we kunnen doen.

Lees meer...

Er is veel discussie over het tijdstip van de opname van de gemeente. Als men al in een Opname wil geloven. Er zijn meerdere standpunten. Zegt de ene dat de opname een behoorlijke tijd voor de laatste jaarweek zal geschieden en dit dient te gebeuren omdat de Oorlog van Ezechiël nog moet plaats vinden voordat de laatste jaarweek, met de zeven gewone jaren, aanbreekt.

Lees meer: http://weeswaakzaam.com/?p=21683
Lees meer...

Eerst onszelf veranderen. Als u al twijfels hebt over uw redding, dan kunt u zich niet veroorloven om te wachten tot de situaties om ons heen zal gaan veranderen met het accepteren van Christus, omdat we bijna geen tijd meer hebben.

Lees meer: http://weeswaakzaam.com/?p=21676
Lees meer...


Auteur: Gertjan de Jong
Eén ding wordt wel duidelijk als je het boek ‘God, geld & gehoorzaamheid‘ van journalist Silvan Schoonhoven leest: de wereldwijde pinksterbeweging is wild, onstuimig en allesbehalve saai. In het boek komen allerlei wonderbaarlijke figuren voorbij. Zoals ‘pinksterpionier’ John Alexander Dowie (1847-1907). Hij zag zichzelf als de nieuwe Elia en eindigt als woesteling die haren uit zijn hoofd trekt.
 

http://weeswaakzaam.com/?p=21651

Lees meer...

Om de beschadiging te zien moeten we eerst het origineel verstaan. God is oneindig en natuurlijk zijn er dingen die we nooit zullen begrijpen over Hem. Echter, alles wat de Bijbel openbaart moeten we stevig toepassen op het algemene concept van wie Hij is en hoe Hij is. Iets dat fundamenteel is voor het begrip wat God Zijn beeld is. God zegt ons in Genesis 1:26 dat Hij de mens heeft gemaakt naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis- maar wat precies betekent dat dan?

Lees meer: http://weeswaakzaam.com/?p=21636
Lees meer...   (5 reacties)
 
Iets onheilspellends komt er in de wereld: het is de laatste poging van Satan in de strijd om het beeld, waar naar de mens geschapen werd, -en welke al woedt sinds het begin van de schepping- om die te vernietigen. Als Satan het beeld kan vernietigen, dan kan hij zijn eigen vernietiging voorkomen.
 
Lees meer...
 
Auteur: Hans Frinsel
Veertig jaar geleden kwam in het rijke Amerika het welvaartsevangelie op. Welvaartsevangelisten pasten het Evangelie aan bij de hang naar rijkdom en het najagen van materiële overvloed. Later sloeg dit over naar het steeds rijker wordende Europa.
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl